Wyremontowane ulice.
Kolejne inwestycje w naszej Gminie właśnie zostały zakończone. 24 listopada br. jak mówi Grzegorz Gajewski burmistrz miasta i gminy Opatów - dokonaliśmy odbioru trzech ulic, wyremontowanych z udziałem dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych. Od dziś Mieszkańcy mogą korzystać z nowych nawierzchni na ulicach Zwierzdowskiego, Nowowałowej i Nowopolnej. Za wsparcie finansowe dziękuję Panu Wojewodzie Świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi.
Opatów czeka na kolejne środki. Mamy ukończoną dokumentację i zabezpieczony wkład własny na finansowanie remontów kolejnych dróg i ulic w Marcinkowicach, Okalinie, Balbinowie, Zochcinku i Gojcowie, a także ulice Górna, Polna, Kania, Cegielniana i Cmentarna w Opatowie. Najbliżej jesteśmy pozyskania finansowania na drogę łączącą ul. Cegielnianą z Okaliną, ale o pozostałe też będziemy mocno walczyć,
  • 01
  • 02