INFORMACJA

 dla mieszkańców Miasta i Gminy Opatów

 

W związku z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających  azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2021 roku  Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że  do 28 lutego 2021 r.  można składać wnioski o zakwalifikowanie  do udziału w tym programie w 2021 r.

Druki wniosków  można pobrać ze strony Urzędu – www.umopatow.pl  lub w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Opatów pok. Nr 9, w godzinach  pracy urzędu.