Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu - POBIERZ