Schowek01

 

Przedszkolaki już wiedzą

-„…co dymi, co truje, co zdrowie wszystkim marnuje.”

 

       Przedszkole Publiczne w Opatowie po raz kolejny przystąpiło do Ogólnopolskiego programu „ Czyste powietrze wokół nas”. Program ten ma charakter profilaktyczny i stanowi pierwsze ogniwo w zakresie edukacji antynikotynowej dzieci. Adresatami programu były dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz ich rodzice i opiekunowie. Głównym założeniem realizowanego przedsięwzięcia było podnoszenie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów oraz rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy.

Pierwszą czynnością jaką podjęliśmy w ramach realizacji programu było zapoznanie rodziców, za pośrednictwem Listu do rodziców, z ogólnymi założeniami programu oraz oczekiwanymi korzyściami wynikającymi z jego realizacji . Dodatkowo na holu przedszkola utworzony zastał kącik informacyjny na temat szkodliwości czynnego i biernego palenia papierosów. Wśród rodziców rozpowszechniane były także ulotki profilaktyczno-edukacyjne pozyskane w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie.

 Kolejną i zarazem najważniejszą formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, który składał się z pięciu zajęć warsztatowych: „Wycieczka po okolicy – obserwacja źródeł dymu”, „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu tytoniowego?”.

W wyniku prowadzonych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego oraz dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa. Ponadto w ramach realizacji zagadnień programu, w każdej sali przedszkolnej powstały kąciki, w których zawisły prace plastyczne dzieci: plakaty ze źródłami dymów, rysu z dinozaurem Dinkiem, który jest maskotką programu oraz własnoręcznie wykonane znaczki z zakazem palenia.

W ramach programu przeprowadzony został również wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Palenie szkodzi zdrowiu”. Zadaniem dzieci było wykonanie wspólnie z rodzicami plakatu antynikotynowego. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe. Efekty pracy naszych przedszkolaków można podziwiać na wystawie pokonkursowej, która znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Opatów.

Realizacja programu zakończyła się prozdrowotną pogadanką pt. „Skarb to zdrowie”, którą w dniu 27 kwietnia 2018r. przeprowadziła Pani Sylwia Kot z PowitowejStacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie. W spotkaniu podsumowującym realizację programu wzięły udział dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego „Palenie szkodzi zdrowiu” oraz wspólnym odśpiewaniem piosenki „Mój przyjaciel Dinek”, która towarzyszyła dzieciom przez cały czas realizacji programu.

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO