Absolutorium dla burmistrza

Rada Miejska udzieliła absolutorium burmistrzowi Andrzejowi Chanieckiemu za wykonanie budżetu w 2017 r.

Ten akt głosowania poprzedziło wiele czynności kontrolnych, oceniających realizację budżetu za 2017 rok dokonanych przez Komisje Rewizyjną i Komisje Budżetową Rady Miejskiej, następnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Po stronie dochodów budżetu widnieje kwota 42,3 mln zł, po stronie wydatków – 43,4 mln zł. Skarbnik gminy Martyna Rusak odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Głos zabierali: przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, Beata Wrzołek i przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM, Jacek Kotkowski.

Andrzej Chaniecki podziękował skarbnik, zastępcy burmistrza Ireneuszowi Klimkowskiemu, który podjął się kierowania gminą pod nieobecność burmistrza z powodu choroby. Podziękował radnym, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu.    

Projekt uchwały został przyjęty 12 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO