Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Oficjałowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/10 o powierzchni 2806m2, dla której prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - KW KI1T/00034390/1