Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Wąworkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o powierzchni 2100m2, dla której prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - KW KI1T/00024892/7