Drukuj

Zarządzenie Nr 45/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerami ewidencyjnymi 955/1 i 955/2, położonej w Opatowie