Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Oficjałowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/10 o powierzchni 2806m2