Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Brzeziu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71 o powierzchni 8200m2, dla której prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - KW KI1T/00022277/6