Drukuj

Czas przełamania się opłatkiem

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie wigilijne przedstawicieli jednostek podległych gminie, instytucji, firm, organizacji działających na terenie miasta i gminy. Burmistrz Grzegorz Gajewski podziękował wszystkim za rok współpracy i przekazał zaproszonym najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne.

            - To jest wyjątkowy czas, czas spotkań opłatkowych, gdy na przeżycia duchowe nakłada się zakończenie roku, podsumowanie naszych starań – powiedział burmistrz Grzegorz Gajewski. - Czynimy postanowienia bycia lepszym w następnym roku. Nie ma takiego człowieka, który nie popełnia błędów. Niektóre decyzje, które podejmujemy, nie są popularne, ale konieczne. Jesteśmy w okresie przejściowym i jeśli teraz czegoś nie zrobimy, to już nigdy to nam się nie uda.

Grzegorz Gajewski podziękował duchowieństwu za wsparcie i obecność, samorządowi powiatu za współpracę. - Niech Boża Dziecina towarzyszy każdym podejmowanym przez nas czynnościom – podkreślił.

Komendant ZHP, harcmistrz Dariusz Bińczak z harcerzami przekazał burmistrzowi światełko betlejemskie. Ksiądz Rafał Golonka, proboszcz parafii w Ptkanowie, odczytał odpowiedni na uroczystość fragment Ewangelii według św. Łukasza. – W owym czasie weszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie...”

Ksiądz prałat Michał Spociński, proboszcz kolegiaty św. Marcina zaintonował kolędę „Wśród nocnej ciszy”. - Światło Chrystusa rozszerza nasze serce, nasze człowieczeństwo – przypomniał. - Światło Chrystusa pozwala nam głębiej patrzeć, szerzej. To szczególna okazja, gdy mogę podziękować burmistrzowi, wszystkim radnym, że możemy patrzeć dalej, szukając dobra wspólnego. Tworzymy historię tej ziemi, dbamy o nasze świątynie. Możemy dla środowiska robić tak wiele. Stwórzmy wspólną płaszczyznę miłości. Czas to miłość. Nie zmarnujmy czasu miłości. Przekażmy sobie znak miłości. Życzę wszystkim, by Pan Bóg nam błogosławił i chronił od złego. Niech nasz Opatów jaśnieje i promienieje.

Ksiądz Michał Spociński poprosił, by w roku jubileuszowym, w roku stulecia urodzin Karola Wojtyły, upamiętnić postać Świętego Jana Pawła II. Burmistrz Grzegorz Gajewski zapowiedział, że rozmawiał już o tym ze starostą i decyzja zapadła, że w maju powstanie pomnik poświęcony naszemu papieżowi.

Wicestarosta Małgorzata Jalowska nie ukrywała, że mijający rok był trudny, ale owocny. Cały czas starostwo blisko współdziałało z gminą Opatów. Wicestarosta podziękowała za tę pracę. Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Wrzołek złożyła życzenia gościom przybyłym na wigilię. Wszyscy przełamali się opłatkiem i zostali zaproszeni przez burmistrza na poczęstunek.