Drukuj

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.