Harmonogram najbliższych posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Opatowie.

w dniu 10 czerwca 2015 roku / tj. środa / o godz. 1430, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie - odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej.

Tematem posiedzenia będzie:

1) Analiza projektów uchwał Rady Miejskiej w Opatowie dotyczących m.in. studium i planu

     zagospodarowania przestrzennego,

2) Rozpatrzenie pisma skierowanego do Komisji od kupców m. Opatowa w sprawie

     przywrócenia handlu targowicy koszykowej w soboty na stary plac targowy przy ul.

     Partyzantów. / Z udziałem członków Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej /.

3) Sprawy różne.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO