Harmonogram najbliższych posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Opatowie.

w dniu 12 czerwca 2015 roku / tj. piątek / o godz. 1330, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie - odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.

Tematem posiedzenia będzie:

1) Analiza propozycji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Opatów      

   przygotowanych przez instytucje kulturalno – oświatowe, z udziałem zaproszonych gości,

2) Sprawy różne


 w dniu 12 czerwca 2015 roku / tj. piątek / o godz. 1430, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie - odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej.

Tematem posiedzenia będzie:

1) Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2014 rok,

2) Rozpatrzenie pisma skierowanego do Komisji od kupców m. Opatowa w sprawie

     przywrócenia handlu targowicy koszykowej w soboty na stary plac targowy przy ul.

     Partyzantów,

3) Analiza projektów uchwał dotyczących bieżącej realizacji budżetu.

4) Sprawy różne

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO