Drukuj

INFORMACJA
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki uprzejmie informuje, że dla uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzony został dla każdej złożonej deklaracji indywidualny numer rachunku bankowego.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY !!!

Informacje

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2020

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Janczyce gm. Baćkowice.
Punkt prowadzony jest przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Janczyce 50, 27-552 Baćkowice. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 z wyłączeniem dni świątecznych.