Harmonogram najbliższych posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Opatowie.

1/ w dniu 1 lipca 2015 roku / tj. środa / o godz. 1400, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie - odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej.

Tematem posiedzenia będzie:

1) Podsumowanie pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, analiza

     wyników nauczania w szkołach podstawowych i w gimnazjach;

     - wyniki egzaminów,

     - wyniki olimpiad przedmiotowych,

     - prace kół zainteresowań,

     - omówienie stopnia realizacji kalendarza imprez sportowych.

2) Sprawy różne.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO