Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia

Przewodnicząca Komisji
Beata Maria Wrzołek

Zastępca Przewodniczącej Komisji
Waldemar Bocheński

Członkowie Komisji
Jacek Ryszard Cheba
Szymon Andrzej Heba
Marcin Michał Słapek
Wiesław Suska

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Komisji
Szymon Andrzej Heba

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Tadeusz Andrzej Dragan

Członkowie Komisji
Waldemar Bocheński
Beata Maria Wrzołek
Andrzej Żychowski

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Przewodniczący Komisji
Marcin Michał Słapek

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Tadeusz Andrzej Dragan

Członkowie Komisji
Jacek Kotkowski
Grzegorz Krzysztof Maliński
Andrzej Żychowski

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług

Przewodniczący Komisji
Klaudiusz Kędziora

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Wiesław Suska

Sekretarz Komisji
Dawid Rafał Kargulewicz

Członkowie Komisji
Wiesław Rusak
Władysław Ludwik Susło

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców

Przewodniczący Komisji
Dawid Rafał Kargulewicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Waldemar Bocheński

Sekretarz Komisji
Grzegorz Krzysztof Maliński

Członkowie Komisji
Krzysztof Bronisław Kawalec
Klaudiusz Kędziora
Wiesław Suska
Władysław Ludwik Susło

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji
Jacek Kotkowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Krzysztof Bronisław Kawalec

Członkowie Komisji
Dawid Rafał Kargulewicz
Klaudiusz Kędziora
Wiesław Rusak
Marcin Michał Słapek

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO