Drukuj

Spotkanie Komitetu Rewitalizacyjnego.

 W dniu 19 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu odbyło się spotkanie Komitetu Rewitalizycyjnego w sprawach dotyczących opracowania i wdrożenia Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023. Podczas spotkania omówiono wstępną diagnozę czynników oraz zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.

 Z Diagnozą będzie można się zapoznać od dnia 22 sierpnia br. na stronie internetowej Urzędu.

Schowek02

Program Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023 opracowywany jest przy udziale Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 01

 01