Pan Rafał Graczkowski z firmy „GraczkowskiDotacje Sp. z o.o. z Kielc przedstawił załażenia i zasady tworzenia Programu Rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem udziału mieszkańców, instytucji oraz firm zainteresowanych możliwością dofinansowania zamierzeń inwestycyjnych i rewitalizacyjnych. Przekazane zostało zaproszenie dla wszystkich zainteresowanych do zgłaszania kandydatur do powoływanegoKomitetu Rewitalizacyjnego”

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO