Baner Polski ład

Inwestycja obejmuje:

 • Rewitalizację i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Karwowie:

prace porządkowe i przygotowawcze, budowa ujęcia-punktu poboru wody wraz z układem komunikacyjnym, strefy rekreacji wodnej, plaży piaszczystej, podestu plażowego, pomostu pływającego, miejsc postojowych, oświetlenia terenu i monitoringu, altan.

 • Rewitalizację i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Gojcowie:
  czyszczenie i odmulenie zbiornika, prace porządkowe, wykonanie ujęcia-punktu poboru wody wraz z układem komunikacyjnym, oświetlenia terenu i monitoringu, altany.
 • Rewitalizację i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kochowie:
  czyszczenie i odmulenie zbiornika, prace porządkowe, korekta linii brzegowej, wykonanie ujęcia-punktu poboru wody wraz z układem komunikacyjnym, oświetlenia terenu
  i monitoringu, altany.

inwestycje strategiczne baner

Inwestycja obejmuje:

 • budowę świetlicy wiejskiej w Brzeziu,
 • przebudowę i rozbudowę budynków świetlic wiejskich w Kornacicach, Podolu i Karwowie,
 • utworzenie placu zabaw przy świetlicy w Strzyżowicach,
 • modernizację Opatowskiego Ośrodka Kultury i amfiteatru,
 • budowę biblioteki