NAZWA PROJEKTU

„Przebudowa drogi gminnej nr 358095T – ul. Zwierzdowskiego w Opatowie”

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

190 965,16 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

133 675,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

57 290,16 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót :

- prace przygotowawcze, prace rozbiórkowe ( rozbiórka nawierzchni jezdni,  zjazdów i chodników),

- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  oraz chodników i zjazdów,

- regulacja pionowa istniejącej infrastruktury

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów oraz nawierzchnię jezdni,

- ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej

- ułożenie warstwy konstrukcyjnej jezdni z betonu asfaltowego i kostki brukowej

- wykonanie i ustawienie tablicy pamiątkowej 

- roboty wykończeniowe      

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi oraz podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Remont drogi ułatwi dostęp do urzędu skarbowego, laboratorium, poczty, prokuratury rejonowej, Urzędu Miasta i Gminy, Sądu Rejonowego, sklepów, punktów usługowych.