Wydłużenie terminu na składanie wniosków do dnia 19-07-2023r. włącznie

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Opatów dnia 9 maja 2023 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim są przymrozki wiosenne, istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych.

Formularz wniosku do pobrania poniżej lub w siedzibie UMiG w Opatowie

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2023, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego
  2. w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu do dnia 14.07.2023 r. do godziny 15.00 Więcej informacji pod nr tel. 15 868 13 01.

Link do WNIOSEKU O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE

Link do Załącznika nr 1 do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie.

Link do oświadczenia

Link do oświadczenia