Teodora Pawełko-Kwiatkowska
Stanisław Kwiatkowski

ul. 1 Maja 35
27 - 500 Opatów

Obrazy, Grafiki.