Gmina Opatów uchwałą Nr XIX/110/2000 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 czerwca 2000r. przystąpiła do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego zadaniem jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Program Ochrony Środowiska oraz Program Gospodarki Odpadami opracowany został przez EZGDK dla wszystkich gmin będących członkami związku, które znajdują sie na stronie www.ezgdk.pl