(Mieszkańcy Gminy … Liczą się dla Polski!)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 r. Spis jest powszechny, czyli dotyczy wszystkich. W przypadku wielu danych badanie stanowi jedyne źródło informacji. Dlatego zadanie to jest ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania kraju, ale przede wszystkim dla każdego z nas.

Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat!

Pod takim hasłem rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W terminie 1-9 lutego br. swoje oferty mogą składać osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie, posługujące się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Gdzie się zgłosić i jakie formalności dopełnić?

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

LUDNOŚCI I  MIESZKAŃ 2021

 

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia 2021 r.

ODCZUWASZ PRZYNALEŻNOŚĆ DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ  - NIE OBAWIAJ SIĘ – WEŹ UDZIAŁ W SPISIE

Pamiętaj - jak każdy mieszkaniec Polski jesteś zobowiązany:

- samodzielnie przeprowadzić samospis internetowy w aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl,

- przekazać dane zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

Masz jakieś pytania?

Specjalnie dla Ciebie

od 15 marca 2021 r. uruchomiona została dedykowana infolinia spisowa:

22 279 99 99

 

PODCZAS SPISU ZAPEWNIAMY CI PAKIET GWARANCJI

GWARANCJA KORZYŚCI

Przekazując swoje dane w spisie stwarzasz sobie szansę na:

 • poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku obywatelskiego,
 • wygranie jednej z nagród w loterii.

Dodatkowo zwiększasz szanse swojej gminy na wygranie cennych nagród w konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę!

I co najważniejsze wpływasz na:

 • przygotowanie najlepszych rozwiązań dotyczących potrzeb swojej grupy społecznej, w oparciu o dane wynikowe ze spisu,
 • zebranie danych nt. mniejszości narodowej lub etnicznej w swojej gminie, w swoim powiecie, województwie i kraju.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dane, które przekażesz w spisie są:

 • poufne i chronione prawnie – objęte tajemnicą statystyczną,
 • zanonimizowane i zaszyfrowane,
 • przechowywane na serwerze użytkowanym tylko przez GUS,
 • zabezpieczone nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

W momencie zakończenia wypełniania ankiety przekazane informacje otrzymują status danych statystycznych, są chronione i niedostępne dla osób nieuprawnionych. Za nieprawne wykorzystanie danych grozi kara pozbawienia wolności!

GWARANCJA RÓWNEGO TRAKTOWANIA

W spisie pytamy o te same informacje każdego mieszkańca Polski.

Jaka jest Pana/Pani narodowość?

Czy odczuwa Pan/Pani przynależność także do innego narodu i wspólnoty etnicznej?

 • Tak (proszę podać)
 • Nie, nie odczuwam

GWARANCJA WYGODY

Spisu możesz dokonać w dogodnym dla Ciebie miejscu i o najlepszej dla Ciebie porze. Korzystając
z aplikacji do samospisu nie poniesiesz żadnych kosztów, przeznaczysz tylko trochę czasu. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy rachmistrza – zadzwoń na infolinię pod numer 22 279 99 99
i poproś o przeprowadzenie spisu bądź umów się w dogodnym czasie na rozmowę z rachmistrzem.

GWARANCJA JAKOŚCI

Spis powszechny jest najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dane przekazane w spisie są najwyższej jakości, bo spełniają warunki:

 • powszechności (obejmują ludność i mieszkania),
 • jednoczesności (obrazują stan w tym samym momencie),
 • periodyczności (odbywają się co 10 lat).

Spisy realizowane są zgodnie z polskimi aktami prawa oraz zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, dlatego jakość danych umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych.

Lista języków, na które będą tłumaczone materiały informacyjne dotyczące NSP:

litewski,

białoruski,

kaszubski,

śląski,

ukraiński,

słowacki,

łemkowski,

hebrajski,

romski,

angielski,

 rosyjski,

ukraiński,

niemiecki,

słowacki,

czeski,

 łemkowski

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Grzegorz Gajewski Gminny Komisarz Spisowy w Opatowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 09.02.2021 r.