W dniu 30 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie odbyło się spotkanie z udziałem opatowskich seniorów oraz przedstawicieli firmy HRP Care z Łodzi, współrealizatora projektu badawczego "ASsIST: Asystujący spersonalizowany inteligentny system teleopieki”. Zebranych przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Grzegorz Gajewski. Osoby starsze wytypowane do udziału w projekcie przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie otrzymały teleopaski wyposażone w przycisk SOS służący do wezwania pomocy medycznej w sytuacjach nagłych oraz mierzące podstawowe parametry życiowe. Ponadto celem projektu jest stworzenie możliwości bezinwazyjnego pomiaru poziomu glukozy oraz hemoglobiny we krwi. Podczas spotkania zostały podpisane umowy dotyczące udziału w projekcie oraz przeprowadzony szczegółowy instruktaż użytkowania opasek. Z systemu opieki zdalnej skorzysta 40 seniorów. Teleopieka będzie wspierała samodzielność i zdrowy tryb życia oraz przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa osób samotnie zamieszkałych.
Projekt będzie realizowany w Gminie do 31 grudnia 2024r.

 • 10
 • 11a
 • 12a
 • 13a
 • 1a
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5a
 • 6a
 • 7a
 • 8a
 • 9a