Pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego    

Cztery świetlice z wyposażeniem

Gmina otrzymała dofinansowanie na wyposażenie czterech świetlic: w Brzeziu, Gojcowie, Karwowie i Kornacicach. Pieniądze pochodziły z konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”, który ogłosił Urząd Marszałkowski.

Wartość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 12 tys. zł, wkład własny gminy – 2,9 tys. zł. Za pieniądze dla każdej z czterech świetlic gmina kupiła stoły, krzesła, komplety garnków oraz naczyń stołowych.

Projekt wyposażenia świetlic gmina realizowała dodatkowo wraz z ich budową i remontami. Był on skierowany do środowisk wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego, które w ramach przyznanej dotacji oraz przy własnym wkładzie finansowym mogły tworzyć warunki rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi.

Wydatki kwalifikowalne w projekcie to takie, które podlegały rozliczeniu. Maksymalnie 80 proc. pochodziło z dotacji celowej i nie mniej niż 20 proc. z wkładu własnego gminy. Maksymalna wysokość dotacji dla gminy nie mogła przekroczyć 15 tys. zł.

  • 01
  • 02
  • 04
  • 05