INFORMACJA

dla mieszkańców Miasta i Gminy Opatów

W związku z realizacją  „Programu usuwania wyrobów zawierających  azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów  w 2022 roku ”

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje wszystkich mieszkańców gminy Opatów, że wnioski o zakwalifikowanie  do udziału  w tym programie w 2022 r. można składać w terminie  od dnia  03.01.2022r.  do  28. 02.2022 r. Druki wniosków  można pobrać ze strony Urzędu – www.umopatow.pl  lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Opatów w godzinach  pracy urzędu.