Loklana Grupa Działania

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO

W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji ex – post, która wynika
z wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego zwraca się
z prośba do mieszkańców i beneficjentów z terenu Miasta i Gminy Opatów o wypełnienie poniższych ankiet:

MIESZKAŃCY: https://forms.gle/U7QKAqkuMimnP9Kb6

BENEFICJENCI: https://forms.gle/knn5Lq6pdrNzZheh8

Dzięki zebranym informacjom będziemy mogli zapoznać się ze społecznym odbiorem naszej pracy i usprawnić funkcjonowanie instytucji. Dowiemy się również jak mieszkańcy postrzegają działania podejmowane przez Stowarzyszenie i czy działania wizerunkowe idą
w dobrym kierunku i przynoszą zamierzone efekty.

Ankiety są anonimowe a ich wypełnienie zajmie nie dużej niż 5 minut.