K O M U N I K A T

 w sprawie ograniczenia podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów wodą z wodociągów gminnych.

Ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i duże pobory wody zwracam się z prośbą o ograniczenie podlewania wodą z sieci wodociągowej trawników, sadów, ogródków przydomowych oraz napełniania basenów, oczek wodnych na terenie Miasta i Gminy Opatów.

PROSIMY O OSZCZĘDZANIE WODY!

                                                                                                                                                                                           Burmistrz

                                                                                                                                                                               Miasta i Gminy Opatów

                                                                                                                                                                                  Grzegorz Gajewski