Ratusz będzie z nowym dachem

Trwają prace przy remoncie i wymianie pokrycia dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy.  Koszty prac wyniosą 566,7 tys. zł.

            Porozumienie z konserwatorem

- To kolejna nasza rozpoczęta inwestycja która była konieczna, a od wielu lat nie mogła doczekać się realizacji – informuje burmistrz Grzegorz Gajewski. - Dzięki długotrwałym, ale dobrym i efektywnym rozmowom prowadzonym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków udało się wypracować rozwiązanie. Dzięki temu mogliśmy ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na wymianę podziurawionego, znajdującego się w agonalnym stanie pokrycia dachowego na urzędu. Gmina Opatów zmienia się na naszych oczach.

Pokrycie dachu na budynku ratusza było w fatalnym stanie technicznym. Gont był już dziurawy i często dochodziło do zalewania pomieszczeń. Jego wymiana była tym bardziej konieczna, bo przed dwoma laty wykonano prace rewitalizacyjne i modernizacyjne wewnątrz budynku.

Blacha imitująca gont

Długo trwały rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który początkowo nie chciał zgodzić się na pokrycie dachu materiałem innym niż gont. Burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski przekonywał od początku, że jest to materiał drogi i nietrwały. Przypominał, że zabytkowy budynek, zburzony w czasie II wojny światowej, podczas odbudowy pokryty został dachówką ceramiczną, która przetrwała do końcówki lat 70. ubiegłego wieku. Potem, z braku innych materiałów, podczas koniecznego remontu, wymieniono ją na jedyny dostępy gont. Dziś mało kto pokrywa nim budynki.

W końcu udało się dojść do kompromisu i porozumienia z konserwatorem zabytków. Dach pokryty będzie blachą stalową profilowaną Tilcor Shake kolor Charcoal, która będzie odtwarzać charakter pokrycia pierwotnego, w szczególności w zakresie kształtu i koloru profilu imitującego gont drewniany.

Powierzchnia połaci dachowej wyniesie 965,00 metrów kwadratowych. Prace wykonuje firma Wikpol Łukasz Męcik.

            Wspaniałą historia

            Przypomnijmy, że budynek Urzędu Miasta i Gminy, czyli Ratusz Miejski ma długą i bogatą historię. Został wybudowany w drugiej połowie XVI wieku najprawdopodobniej z pieniędzy kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, który zatrzymywał się tu, przebywając ze swoją świtą w Opatowie. W XIX w. znajdowały się tu koszary i cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja. Od 1915 do 1918 roku budynek zajmowała  Komendantura Wojsk Austro- Węgierskich. W okresie międzywojennym w gmachu mieściło się  starostwo i sejmik powiatowy. Podczas działań wojennych budynek został zniszczony. Odbudowano go w latach 50-60.  latach XX wieku.

To budynek murowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z oszkarpowanymi narożami. W przyziemiu od strony rynku widoczne są czteroprzęsłowe podcienia arkadowo-filarowe o sklepieniu kolebkowo- krzyżowym.

  • dach1
  • dach2
  • dach3