Pamięć o powstaniu styczniowym

W rocznicę bitwy opatowskiej

W 159. rocznicę bitwy opatowskiej odbyły się uroczystości w rynku. Mieszkańcy złożyli kwiaty przy pomniku majora Ludwika  Zwierzdowskiego „Topora”.

Hołd bohaterom

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Państwowego. Głos zabrał burmistrz Grzegorz Gajewski, który podziękował młodzieży i ich wychowawcom za obecność. - Czasem spotykamy się z pytaniem, dlaczego my, Polacy, czcimy porażki, klęski – powiedział. - Moim zdaniem nie jesteśmy po to, by czcić porażkę, jesteśmy po to, by oddać hołd bohaterom.  

Burmistrz Grzegorz Gajewski podkreślił, że trzeba oddać hołd tym wielkim Polakom, którzy nie patrząc na to, że ojczyzna nie istniała na mapie świata, walczyli o to, żeby wywalczyć niepodległość.  

- Stoimy na płycie rynku, dokładnie w 159. rocznicę rozpoczęcia bitwy opatowskiej, bitwy przegranej, ale bitwy koniecznej – przypomniał burmistrz Grzegorz Gajewski. - Likwidowane były dwory. Miasta, które sprzyjały powstańcom, traciły prawa miejskie. A jednak polskość nie zaginęła.

Duch wolności

Przewodnicząca Rady Powiatu, Bożena Kornacka przypomniała naszą historię, w której Polacy walczyli o wskrzeszenie Polski. I chociaż kilkugodzinne boje w Opatowie zakończyły się klęską, to jednak pobudzono ducha wolności, niepodległości. - Składam hołd dawnym bohaterom i dziękuję wszystkim państwu, że spotkaliśmy się tutaj kolejny raz – podkreśliła przewodnicząca.

Wicestarosta opatowski Małgorzata Jalowska podziękowania za przybycie mieszkańcom i klasom mundurowym. - Szczególna pamięć należy się tym, którzy 159 lat temu oddali swe życie za naszą małą ojczyznę – powiedziała. – Wielu mieliśmy takich wielkich ludzi na ziemi opatowskiej. Cześć i chwała bohaterom!

Na trąbce zagrał uczeń Szkoły Podstawowej nr 2, Michał Różalski. W jego wykonaniu usłyszeliśmy dwa utwory: „Cisza” i „Pieśń na znojną walkę”, które świetnie wpisały się w atmosferę uroczystości.

Delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”: Urzędu Miejskiego na czele z burmistrzem Grzegorzem Gajewskim, Starostwa Powiatowego na czele z wicestarostą Małgorzatą Jalowską, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, przedszkoli, szkół, biblioteki, Opatowskiego Ośrodka Kultury.   

Uroczystości przed pomnikiem zakończyło odśpiewanie „Roty”.

Mogiła powstańca

Druga część uroczystości odbyła się w OOK, gdzie Młodzieżowa Grupa Teatralna „Paradoks” wystawiła sztukę Gabrieli Zapolskiej „Mogiła powstańca”. Spektakl wyreżyserowała Edyta Gwoździk.

–To adaptacja dość mało znanej sztuki – wyjaśniała Edyta Gwoździk. – Półgodzinna jednoaktówka, historia rodziny, która podczas powstania straciła swego syna. Zostaje młoda wdowa wraz z ojcem swego męża. Pojawia się przyjaciel rodziny, duchowny, zakonnik i prosi, aby utrzymywać ojca powstańca w przekonaniu, że syn żyje. Ona pisze listy w imieniu syna i odpisuje na nie.

Wymowny spektakl, zmuszający do refleksji, zadumy. Ważną rolę odgrywa w nim krzyż, stary, symbol mogiły. Wydany został dekret o zakazie stawiania krzyży, a ten krzyż powstał przed powstaniem i został przeniesiony przed okno domu.

 W spektaklu wystąpili: Konrad Góra – jako Nowowiejski, Zuzanna Cebula -Lora , zakonnik – Grzegorz Kotkowski, służący – Filip Skrok, służąca - Ewa Wyrzykowska. Głos powstańca dał Patryk Gniaź, Na koniec spektaklu Sylwia Kurasińska recytowała wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o chłopcu polskim”.  Wszyscy z nich to uczniowie z jednej placówki, Zespołu Szkół nr 1 imienia pułkownika „Ponurego”, tak zwanej „Szkoły na górce”. 

Na dolnym holu OOK zaprezentowana została wystawa „Powstanie styczniowe w sztuce”. Nie zabrakło poczęstunku dla przybyłych gości.

Bitwa opatowska rozegrała się 21 lutego 1864 r., w czasie powstania styczniowego.

Pod nieobecność generała Józefa Hauke-Bosaka oraz Karola Kality „Rebajło”, powstańcy  pod dowództwem Ludwika Zwierzdowskiego herbu Topór oraz Apolinarego Kurowskiego herbu Nałęcz uderzyli wieczorem na Opatów. Bitwa zakończyła się odwrotem wojsk powstańczych. Polacy stracili około 50 żołnierzy.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16