Program „Czyste Powietrze"

   logo WFOSiGWoraz  Gminy Opatów                                                       

Informujemy, że w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Mieszkańcy Gminy Opatów złożyli następującą ilość wniosków:

Nazwa Gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

 

Gmina Opatów

135

126

1 264 813,25 zł

75

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Opatów 14.07.2021r. zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Kielcach dotyczące wspólnej realizacji programu “Czyste Powietrze“. W związku z  powyższym, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Do zadań punktu konsultacyjnego należy między innymi udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

czyste powietrze zdrowy wybów

 Informacje odnośnie programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie głównej programu czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie: portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Na dzień 31 grudnia 2022 r. za pośrednictwem Gminnego Punktu Programu „Czyste Powietrze” złożonych zostało 25 wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.