222                      333         111

Gmina Opatów w latach 2005 - 2006 realizowała projekt nr Z/2.26/1.2/35/04  "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opatowa i miejscowości Zochcinek".

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 657 189,73 zł. Całkowite koszty kwalifikowane zadania 2 588 284,13  z czego  72.5 %  czyli 1 876 505.99 zł. Stanowiło dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pozostała część 27.5 % to środki własne Gminy Opatów.

W ramach projektu została wykonana kanalizacja sanitarna w ulicach: Wąska, Nowowałowa, Leszka Czarnego, Klasztorna, Lipowska, Widok, S. Czernika, Cmentarna, Kąpielowa, Świętokrzyska, Legionów, Sempołowskiej oraz w miejscowości Zochcinek.